13 Ağustos 2016

Kraft Junior

Sanat Süt Kadar Gerekli!
“Sanat süt kadar gerekli” sloganı ile yola çıkan Kraft junior güzel sanatlar programları,
Her hafta başka bir disiplinin uygulandığı, yaratıcılık, eğitim ve eğlence odaklı sanat atölyelerinden oluşmaktadır.
Geleceğin yetişkinlerine, sanat aracılığı ile, mantıksal ve estetik ilişkiler kurmayı, özgün ve biricik olduklarının bilincine varmalarını sağlamayı, ifade becerilerini yaratıcı yönde geliştirebilecekleri bir ortam yaratmayı hedefler.
Tüm atölyelerimiz “eğlenerek öğrenme” tabanı üzerine kurulmuş olup, yenilikçi ve yaratıcı malzeme çeşitliliği ile çocuk dünyasının ifade çeşitliliğini, zenginleştirerek destekler.
Yapılan araştırmalarda, çocukluk döneminde uzman sanat eğitmenleri eşliğinde sanat üretme olanağı yakalayan çocukların, ergenlik dönemi boyunca, daha rahat eleştiri alabilen özgüveni yüksek ve eleştiriye açık genç bireyler oldukları görülmüştür.
Bu bağlamda Kraft junior sanat programları çocuk dünyasının renkliliğine ve odaklanma süresi uygunluğuna paralel olarak,çok disiplinli bir yol izler.
Atölye Çalışmalarıızdan Bazıları
Seramik,sanat tarihi,resim,heykel,mozaik,terrarium,kukla,tekstil tasarımı,oyuncak tasarımı,karikatür,illüstrasyon,sanatçı hikayeleri ve reprodüksyon uygulamaları,rölyef vb.şeklinde oluşturulmuştur.

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Instagram
YouTube